یکشنبه, ۱۰ اسفند۱۳۹۹

آرشيو ماهانه: سپتامبر 2019

چهار میم ضروری پیش ازدواج

آقا پسر و دختر خانمی که در فکر ازدواج هستید و در ذهن تان، بارها و بارها زندگی مشترکی مانند لیلی و مجنون ساخته...

رفع خجالت کودک با رفتار صحیح

کمکش کنید احساساتش را بیان کند کودکان خجالتی از اینکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرند، ترسان اند اضطراب ناشی از این موضوع سبب بروز...

شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک

۱ تمرین خودآرام بخشی هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می‌خواهید بکنید...