روشهای پیشگیری از گوشه گیری در کودکان

از سرزنش کودک گوشه گیر به دلیل بازی نکردن با همسالان بپرهیزید

به کودک برچسب خجالتی بودن نزنید و اگر سوم شخصی در یک جمع از شما پرسید، آیا کودکتان خجالتی است، بلافاصله پاسخ دهید: خیر، کمی زمان نیاز دارد تا به موقعیت جدید عادت کند.

به کودک مسئولیت های کوچک بدهید و اعتماد به نفس او را تقویت کنید.

رفتار مثبت و واقعی در کودک پیدا کنید و آنها را برجسته کنید و تشویقش کنید.

در هفته دوبار کودک را به محل بازی کودکان ببرید.

فرزندتان را همان طور که هست، بپذیرید و توقع و انتظار بی مورد و بیش از حد نداشته باشید.

درباره تجربیات خوب فرزندتان با همبازی هایش صحبت کنید.

متناسب با سن و توانایی فرزندتان یکی دو هنر و تردستی به او بیاموزید (نظیر بازی با طناب یا حلقه پلاستیکی). این کار به کودک کمک می کند برای نشان دادن خودش به همسالانش فرصت داشته باشد.

داستان های مفهومی و مشارکتی برای کودک بخوانید.

بازی های دسته جمعی که در آنها بزرگسالان با کودکان مشارکت می کنند انجام دهید