به عواطف کودکمان تجاوز نکنیم

مثلاً اگر کودک شما از چیزی بدش می آید، مدام نام آن را جلوی کودک ببرید و یا اینکه برای تنبیه کودک، روان او را نشانه بگیرید مثل این جمله که تو دیگه حق نداری با بچه ها بازی کنی، این تجاوز به روان کودک است. گاهی کودک در دنیای خودش مشغول بازی کردن است و نمی خواهد هیچ چیز تنهایی و خلوت او را به هم بزند، یک دفعه بدون توجه به حریم روانی کودک، او را از روی زمین برداشته و سر به سرش می گذاریم.

گاهی ما با واگذار کردن کارهای سنگین و خسته کننده به کودک،جسم او را مورد تجاوز قرار می دهیم.
این که از کودک انتظار داشته باشیم در کارهای خانه به مادرش کمک کند اشکالی ندارد ولی اگر متناسب با توان و سن کودک از او انتظار نداشته باشیم، به جسم وی تجاوز کرده ایم. حتی وقتی از کودک می خواهیم هیجانات خود را تخلیه نکند، در واقع داریم به جسم و روان کودک توامان تجاوز می کنیم چون محدود کردن کودک وقتی نیاز به تخلیه ی هیجانی دارد، جسم او را نیز آزار خواهد داد.

در انتقال آموزه های اخلاقی هم گاهی والدین بدون توجه به رشد قضاوت اخلاقی کودک، از او انتظاراتی دارند که کودک قادر به رعایت آنها نیست و رعایت آن هم برای سن او ضرورتی ندارد. از سوی دیگر وقتی ما به عنوان والدین، یک دستور اخلاقی به فرزند خود می دهیم اما خودمان به آن عمل نمی کنیم و یا اینکه بر آن مفهوم اخلاقی یک تبصره ی نابجا می گذاریم.

به اخلاقیات کودک مان تجاوز کرده ایم. مثلاً به کودک خود می گوییم: “باید به بزرگتر خود احترام بگذاری” یا “قهر کردن کار بدی است”، ولی وقتی کودک از ما می پرسد: “بابا(مامان) پس چرا خودتون با بابابزرگ قهر هستید؟؟!!! یک بهانه ی دروغ می آوریم یا می گوییم:”چون بابا بزرگ خودش بد اخلاق است”.

تجاوز به عواطف کودک هم در شکل های مختلف در خانواده ها مرسوم است. حتماًشما هم این جملات را زیاد شنیده اید:
بابا را بیشتر دوست داری یا مامان را ؟
اگه فلان چیز رو برات بخرم اونوقت دوستم داری؟
تو که به حرفهای من گوش نمیدی، من هم دوستت ندارم.

به عواطف کودک تجاوز کرده ایم

در تجاوز به شخصیت کودک هم گاهی رفتارهایی از سوی والدین مشاهده می گردد. وادار کردن کودک به تقلید از رفتار فردی دیگر(مثل غذا خوردن، راه رفتن، حرف زدن)، عملی بسیار نادرست و تحقیر کننده می باشد. کودک دلقک نیست و باید به شخصیتش احترام بگذاریم.

به شخصیت درونی کودک تجاوز کرده ایم

همچنین باید به احساس مالکیت کودک احترام گذاشت. به هیچ وجه پدر و مادر نباید بدون اجازه ی کودک خود اسباب بازی اش را حتی برای چند دقیقه به کودکی دیگر بدهند. گاهی والدین با مخالفت فرزندشان رو به رو می شوند و نمی خواهند قسمتی از خوراکی خود را به کودکی دیگر ببخشند. در این مواقع متاسفانه آنها یا کودک را مجبور به این کار می کنند و یا با بستن القابی مثل خسیس، بد، و … سعی می کنند او را به انجام رفتار مورد دلخواه والدین ترغیب

منبع :کتاب تربیت بدون فریاد