شش مهارتِ مدیریت تعارضات در زندگی مشترک

۱ تمرین خودآرام بخشی
هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می‌خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، آرام شوید، و با چارچوب ذهنی بهتر بازگردید.

۲ شروع آرامِ گفتگو
دقت کنید که، مکالمات معمولاً به نقطه‌ای منتهی می‌شوند که از آن شروع شده اند، در نتیجه با لحنی آرام بحث را آغاز کنید. انتقاد و سرزنش نکنید. از جملات “من” استفاده کنید. واقعه را توصیف کنید و مؤدبانه صحبت کنید.

۳ تعمیرِ رابطه و تشنج‌زدایی از تعارض
از عباراتی نظیر “بزار دوباره تلاش کنم”، “متأسفم” برای کمک به تشنج‌زدایی از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.

۴ گوش دادن به احساسات و آرزوهای اساسیِ شریک زندگی‌تان
شما بایستی از دو جهت روی این مقوله کار کنید. از یک طرف به گفتگوهای‌تان وضوح بیشتری بدهید و احساسات و خواسته‌هایتان را شفاف و دقیق بیان کنید. از طرف دیگر، شنوندۀ بهتری باشید و سعی کنید خواسته‌های اساسی شریک عاطفی‌تان را کشف کنید.

۵ نسبت به شریک عاطفی‌تان نفوذپذیر باشید
نظرات و ایده‌های شریک عاطفی‌تان را مهم تلقی کنید و به آن‌ها احترام بگذارید.

۶ مذاکره و مصالحه
مصالحه یک هنر است. در مصالحه هر دو طرف بایستی احساسِ احترام، درک و حمایت بکنند. هر طرف چیزی به دست می‌آورد و چیزی از دست می دهد، در نتیجه هر دو برنده اند.

منبع: تلخیص شده از کتاب درمان و به‌سازی رابطه‌ها، نوشته جان گاتمن