نقد کتاب عشق دیوانه وار با حضور دکتر محمود گلزاری

بیست و نهمین نشست نقد کتاب کتابخانه پیروزی با نقد کتاب عشق دیوانه وار با حضور دکتر محمود گلزاری برگزار می گردد

این برنامه در روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ از ساعت ۱۶ در کتابخانه محله پیروزی تهران برپا می شود