کارگاه مهارت‌های زندگی | طرفت را بشناس

طرفت را بشناس!

موضوع: پیشگیری از انتخاب اشتباه با شناخت اختلالات شخصیت

جلسه سوم

در این کارگاه با سه نوع شخصیت آشنا میشویم‌

شخصیت خودشیفته و خودبین کدامند ،آنها را بشناسیم
با کدام‌نشانه ها متوجه شویم که خودخواهی او زیاد و دردسر ساز هست
چرا من جذب اینگونه افراد میشوم ؟

شخصیت متزلزل و یا پرخاشگر کدامند ؟
با کدام نشانه‌ها متوجه می‌شویم شکایات و منفی بودن و ابراز حرف‌های نی‌شدار طرف مقابل تمامی ندارد ،چگونه از ابتدا او را بشناسیم
چرا من‌جذب شخصیت پردردسر او شدم ؟

شخصیت چسبنده و وابسته را بشناسیم
چه چیزهایی یک نفر را وابسته میکند …
زندگی با آدم وابسته چگونه هست ؟
چرا من جذب افراد وابسته می‌شوم و زندگی محدود و طاقت فرسا را انتخاب کردم ؟

مدرس کارگاه: دکتر مریم باقری (روان‌شناس بالینی)

برای ثبت نام, پوستر کارگاه را با دقت مطالعه فرمایید