کارگاه مهارت‌های همسری | چیستی زندگی گسسته

در این کارگاه توسط دکتر گلزاری به علل و ریشه ها و درمان طلاق عاطفی در خانواده پرداخته خواهد شد

برای ثبت نام, پوستر کارگاه را با دقت مطالعه فرمایید