فیلم‌های تلخ و افسرده کننده نبینید

محققان تأثیر فیلم‌ها، سریال‌ها و کارتون‌های سیاه را در افت خُلق مردم و افسردگی آنها موثر می‌دانند و معتقدند در بررسی بیشتر افراد افسرده ملاحظه شد که میزان تماشای فیلم‌های ناامیدکننده، در آنها بیشتر است.

دانشمندان همچنین همنشینی با افراد افسرده را باعث پایین‌آوردن خُلق و در درازمدت باعث افسردگی می‌دانند.

یک پژوهش نشان می‌دهد که تقریباً پانزده میلیون بزرگ‌سال آمریکایی در طی سال از اختلال رنج می‌برند و شش میلیون نفر نیز دارای سایر بیماری‌های روانی نظیر اسکیزوفرنی و افسردگی دوقطبی‌اند.

دکتر «مروین دامس» میگوید افراد افسرده اغلب در پیگیری و دنبال کردن کارها مشکل دارند و یک نشانه‌ی مشترک بین همه‌ی آنها وجود دارد؛ انکار یا فقدان آگاهی. وی افسردگی را یکی از تهدیدهای روابط خانوادگی و خویشاوندی می‌داند.

منتشر شده در مجله روانشناسی سپیده دانایی