در روزهای بحران اجتماعی چه کنیم؟

در روزهای بحران اجتماعی، با تدبیر حال خودمان و اطرافیان‌مان را بهتر کنیم؟

در روزهای بحرانی اول از هرچیز باید قبول کنیم که این روزها یک دوره متفاوت است و فرد با احساسات خودش نمی‌تواند احساساتش را کنترل کرد اما همانقدر هم نمیشود احساسات رو نادیده گرفت.

اما همانقدر که نباید احساسات رو نادیده بگیریم و بلاک کنیم، نباید اغراق آمیز باآن برخورد کنیم. نباید صبح تا شب بین اخبار بد بچرخیم و لحظه به لحظه حال خودمان رو بدتر کنیم. کافیه هرچند وقت یکبار چند مرجع خبری معتبر را چک کنیم و البته یادمان نرود نفس‌های عمیق بکشیم. شبکه‌ها و سایت‌های‌ خبری همیشه تاریخ پر از خبر بد بودن!

در فضاهای عمومی حقیقی ( تاکسی، محل کار و…) و مجازی ( شبکه های اجتماعی)عکس العمل اغراق آمیز، خشم، تعصبی جواب دادن و یا انتقال نفرت حال همه را بدتر می‌کند. چه آنهایی که موافق نظر ما هستند و چه آنهایی که مخالف. هدف اول آرامش اجتماعی است

تا جای ممکن از دورهمی‌های متشنج که فضای استرس‌زا دارند دوری کنیم. همه‌ی ما می‌دانیم که یک بحران اجتماعی و صحبت بدون وقفه و تا پاسی از شب از اتفاقاتی که کنترلش دست ما نیست فقط می‌تواند برای همه ما کابوس شبانه بیاورد!

و در آخر بچه‌ها در دنیای خودشان هرچیزی رو اغراق آمیزتر از ما می‌سازند. مراقب ساختن تصاویر ذهن آنها باشیم. حتی اگر تحلیل‌های سیاسی اجتماعی می‌تواند ما را کنارهم کمی آرام‌تر کند، اما همانقدر می‌تواند روزگار و آینده فرزندان‌مان را دچار بحران اساسی کند!