شماره جدید نشریه روان‌شناسی سپیده دانایی منتشر شد

در این شماره این مطالب را می‌خوانید:

سرمقاله

آیا این همه تلخی را پایان ِ شیرینی هست؟

روان‌شناسی فرهنگی

جهان‌بینی‌های آرامش‌بخش – نگاهی از منظر روان‌شناسی فرهنگی – به قلم مایکل بی‌سالزمن (روان‌شناس)

آموزش برای مهاجران – آیا روان‌شناسی فرهنگی می‌تواند به درک گوناگونی انسانی کمک کند؟ به قلم مایکل کول (روان‌شناس)

روان‌شناسی مثبت

فرهنگ و روان‌شناسی مثبت

شادکامی و امید در اشعار حافظ – به قلم #دکتر_محمود_گلزاری

شادی و امید در ضرب‌المثل‌های ایرانی

غم و شادی در موسیقی اصیل ایرانی

روان‌شناسی خانواده

مغز اجتماعی و خانواده – دکتر حسن عشایری

روان‌شناسی هنر

داستان رشد اخلاقی یک شخصیت: تحلیل روان‌شناختی فیلم «سرخ‌پوست»

روایت زنان و حتی مردان زنده‌به‌گور شده: تحلیل روان‌شناختی فیلم «خانه‌ی پدری»

امکانِ دوستیِ واقعی – دوستی‌های زنانه تحت تاثیر تحریف‌های عمیق ادبیات و سینما

با روان‌شناسی

نظام اخلاقی و بهداشتی روانی جامعه تنزل یافته است: گفت‌و گو با دکتر حسن پاشا شریفی

فریبِ شادی – آیا باید از غم گریخت؟

علم شناخت و آینده‌ی روان‌شناسی – دکتر حبیب الله قاسم زاده

زخمی بر جان – سایکوتروماتولوژی چیست؟ – دکتر شیوا دولت آبادی

ویران‌گری زندگی – دشواری‌های تشخیص اختلال‌های شخصیت – به قلم #دکتر_محمود_گلزاری

روان‌درمانی و مشاوره

تعمیر ِ تعاملی – فرایند اثرگذاری درمان‌های روان‌شناسی چگونه است؟

باید‌ها و نبایدها – مقدمه‌ای بر مصاحبه‌ی بالینی – به قلم #دکتر_محمود_گلزاری