در مقابله با اضطراب‌ از ویروس کرونا چه باید کرد؟

فکرهای مثبت و مبتنی بر شواهد عینی و به دور از فاجعه‌انگاری؛ بررسی دقیق فکرهای نادرست پر از خطا و تحریف (حتما سر من هم می‌آید؛ جلوی آن‌را هم نمی‌توان گرفت؛ مرگبارترین حالتش هم نصیب من می‌شود). .
. .
.
وقتی فردی در موضوعی دچار اضطراب می‌شود؛ موارد علیه فکرهای اضطراب‌انگیز خود را نادیده می‌گیرد. فکر کنید چند درصد جمعیت مبتلا می‌شوند؟چند درصد از مبتلایان درمان نمی‌شوند؟ من از نظر جنس و سن و سطح سلامتی چقدر همانند مبتلایان هستم؟ آن‌ها چه کرده‌اند که مبتلا شده‌اند که من می‌توانم از آن‌ها اجتناب کنم؟ .
.
.
به مدد الهی
#کرونا_را_شکست_میدهیم .
.
#مرکز_مشاوره_بیدار
#نشریه_روانشناسی_سپیده_دانایی
#دکتر_محمود_گلزاری۱