در مقابله با اضطراب‌ از ویروس کرونا چه کار باید کرد؟با کسانی که سالم هستند و آرامش دارند صحبت کنید. ببینید برای مبتلانشدن شان و آرامش‌شان چه روش‌هایی را به‌کار برده و می‌برند تا همان‌گونه عمل کنید.
فقط به خبرهای مستند اعتماد کنید. شنیدن و دیدن این نوع خبرهای صحیح – بر خلاف خبرهای زیاد و اغراق‌آمیز دیگر-وقت کمی را در شبانه‌روز از شما می‌گیرد، با خودتان عهد کنید که به اخبار فضای مجازی؛ رسانه‌های بیگانه و یا خبرهای پراکنده و متناقضی که دیگران به شما می‌دهند توجه و اعتماد نکنید. .
.
به مدد الهی
#کرونا_را_شکست_میدهیم .
.
#مرکز_مشاوره_بیدار
#نشریه_روانشناسی_سپیده_دانایی
#دکتر_محمود_گلزاری