در مقابله با اضطراب کرونا چه فعالیت‌هایی باید انجام داد؟❇️ حل جدول کلمات
❇️ بازی با اعداد( سودوکو؛ …)؛ با حروف، با ضرب‌المثل،
❇️ تکرار آیات، روایات و اشعار امیدوارکننده و زیبایی که به خاطر دارید.
❇️ خواندن جملات طنز و شوخی‌های مناسب و فرستادن آنها به دوستان و آشنایان
❇️ به یاد آوردن خاطرات خوب. اینها را می‌توان وقتی تنها هستید و هنگام خواب انجام داد.
❇️ در جمع خانواده وبا دوستان؛ تذکردادن به هم که صحبت از ویروس و بیماری نکنند. در عوض، شوخی‌کردن و خندیدن و خنداندن هم؛ انجام بازی‌های سنتی.
❇️ برقراری روابط اجتماعی و کاری مناسب و رشددهنده از طریق فضای مجازی.

به مدد الهی
#کرونا_را_شکست_میدهیم .
.
#مرکز_مشاوره_بیدار
#نشریه_روانشناسی_سپیده_دانایی
#دکتر_محمود_گلزاری