شماره جدید نشریه روان‌شناسی سپیده دانایی منتشر شد

در این شماره این مطالب را می‌خوانید

سرمقاله

عبور از تعارض‌ها سرمقاله به قلم مهدی ملک محمد

روانشناسی اجتماعی

علیه هم‌دلی ! (پل بلوم – روان‌شناس)

فرق ِ ما و آن‌ها ( بررسی شخصیت جامعه‌ستیزان)

آشغال‌های من را می‌خواهی ( مواجهه با تفاوت‌های زیبای‌شناسی)

همه‌ی ما مسئولیم! ( چقدر برایمان مهم است که باعث آزار دیگران می‌شویم؟)

هنر انسان بودن ( چطور شنونده‌ی خوبی باشیم)

حسرت‌های ویرانگر مردم ( بزرگ‌ترین پشیمانی انسان‌ها چیست؟)

در اندرون ِ من ِ خسته دل ( روان‌شناسی ملال)

روان درمانی و مشاوره

سازواری کارآمد (شیوه‌های رویارویی و کنار آمدن با فشار روانی در زمانه‌ی کرونا) به قلم  دکتر محمود گلزاری

زخم‌های شرایط ویِژه (آیا زندگی به ظرایط عادی قبل از کرونا باز می‌گردد؟)

  اشتباهات رایج (خطاهای بالینی در درمان‌شناختی رفتاری)

با روان شناسی

درد جهانی است و رنج، انتخابی ( گفت‌وگو با استیفون هِیز؛ بنیان‌گذار نظریه‌ی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – ACT)

مکالمه ای درباره آگاهی  (آیا تصمیمات در مغزتان  گرفته می شود یا حاصل تجربه‌ی دنیا توسط بدن‌تان است؟)

آن‌قدر احمق هم نیستیم ( آیا ما گلاف درهم و بی‌منطقی هستیم که به هر طرف می‌شود هُل‌مان داد؟)

هان مشو نومید ( دوخطای ذهنی موقع تلاش برای فهم همه‌گیری)

روانشناسی خانواده

 نه همین لباس ِ زیباست ( درس‌های خطرناک مادران به دختران درباره‌ی زیبایی)

  روانشناسی وجودی

مقدمات پدیدارشناسی ( آشنایی با تحلیل وجودی ساختاری)  

روانشناسی مثبت

خم می شویم اما نمی شکنیم ( تاب آوری در عصر کرونایی)

دورِ گردون ( نقش خوش‌بینی یا بدبینی در بحران‌ها)

  پذیرش رنج ( چگونه ذهن آگاهی در شرایط سخت و بحرانی می‌تواند مفید باشد؟)

توسعه الگوی PERMA در محیط کار (شیرین متین روان‌شناس)

روانشناسی هنر

من هم همین‌طور ( مروری بر جنبش  Me Too)

بمب رسوائی ( تحلیل روان شناختی فیلم  Bombshell )