شماره جدید نشریه روان‌شناسی سپیده دانایی منتشر شد

در این شماره این مطالب را میخوانید

✅سرمقاله
👈 از چارسو گرفته مرا روزگار تنگ ( بی توجهی به روان‌شناسی علمی در مطالعات منش ملی) – سرمقاله به قلم #دکترمحمودگلزاری

✅ روان‌شناسی اجتماعی
👈 اعتراضات یاری‌گر یا آسیب زننده؟ ( پیامدها و علل شورش‌ها)
👈 به ما ربطی ندارد؟ ( چرایی نادیده گرفتن رفتارهای بد)
👈فرار از ماتریکس ( آیا راهی برای گریز از ترس جاماندن در شبکه‌های اجتماعی و زندگی‌های واقعی هست؟)
👈 جذابیت عجیب افعال لجوجانه ( چرا از انجام کارهایی بدون دلیل خوب، لذت می‌بریم؟)

✅ روان‌شناسی اجتماعی
👈 باورها سیاست می‌سازند ( گفتگو با دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و سرپرست مترجمان کتاب « دولتمردان چگونه فکر می‌کنند»)

✅ روان‌شناسی خانواده
👈 فرهنگ بچه ( چرا در برخی کشورها با کودکان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی کاملا موجودات متفاوتی هستند)

✅ روان‌شناسی وجودی
👈 فرصتی به‌نام بحران کرونا ( اضطراب وجودی و معنای زندگی)

✅ روان‌شناسی هنر
👈 قیام انگل‌ها ( تحلیل فیلم پارازیت)

✅ با روان‌شناسی
👈 ضرورت دسترسی بهتر به روان‌درمانی ( گفت‌وگو با اپرفسور آرون تی.بک پدر شناخت درمانی و درمان‌شناختی رفتاری)
👈 چالش‌های دو ذهن ( شرح یکی از دیدارهای دو روان‌شناس نامدار جهانی، مارتین سلیگمن و آرون بک)
👈 به دنبال خودشکوفایی ( انسان‌ها به کجا می‌توانند برسند؟)

✅ روان درمانی و مشاوره
👈 آیا همه افسرده اند؟ ( چالش تشخصی افسردگی در دوران کرونا)
👈 سختی زیاد در خانه ماندن ( چطور ممکن است گیرافتادن در جایی که دوست داریم این قدر ناخوشایند باشد؟)
👈 ویروس روانی (کوید ۱۹ چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟)
👈 فقط انجامش بده ( برای تغییر زندگی تان یادبگیرید به خود آینده‌‌تان اعتماد کنید)
👈 پیش از کرونا هم افسرده بودم حالا چطور؟
👈 درس هایی از همه گیری ( چالش‌های درمان وجودی انسان‌گرا در واکنش به فجایع)