رزومه | آزاده وزیری

آزاده وزیری

مشاوره کودک و مشکلات فردی
  • دارای مدرک دکترای روان‌شناسی
  • روان‌شناس کودک
  • عضو سازمان نظام روان‌شناسی
  • مدرس دانشگاه آزاد
  • گذراندن کارگاه‌های روان‌شناسی کودک در انجمن روان‌شناسی
  • گذراندن کارگاه روان‌شناسی بالینی کودک در انجمن روان‌پزشکی ایران
  • مترجم متون تخصصی روان‌شناسی و روان‌پزشکی در انتشارات ارجمند؛ از جمله زمینه روان‌شناسی هیلگارد و دیکشنری روانشناسی کورسینی