رزومه | انوشه امین زاده

انوشه امین زاده

زوج درمانگر
 • دارای مدرک دکتری روانشناسی تربیتی از دانشگاه شهید بهشتی
 • همکاری در راه‌اندازی و فعالیت مرکز سلامت روان بیمارستان آتیه
 • مشاور کلینیک سلامت روان بیمارستان آتیه
 • همکاری در تدوین جزوات مربوط به پرورش کودکان در سنین مختلف (۳ ماهگی تا ۵ سالگی) در مرکز سلامت روان بیمارستان آتیه
 • برگزاری کارگاه‌های والدین در انتظار فرزند در بیمارستان آتیه
 • همکار طرح پایش کودکان در سال ۱۳۸۳ در بیمارستان آتیه
 • مدرس دانشگاه شهید بهشتی
 • مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و تهران شمال
 • مشاور کلینیک آفتاب
 • مترجم کتاب راهنمای جامع والدین در تربیت سالم کودک، ۱۳۹۱، انتشارات ارجمند
 • مترجم کتاب روان‌درمانی مشارکتی با کودکان، ۱۳۹۴، انتشارات ارجمند
 • مترجم کتاب الفبای پذیرش و تعهد درمانی،ACT  به زبان ساده، ۱۳۹۵، انتشارات ارجمند
 • مترجم کتاب برنامه ۸ هفته‌ای توجه آگاهی، در دست انتشار، انتشارات ارجمند
 • مؤلف چندین مقاله در فصلنامه‌های علمی – پژوهشی