رزومه | مسعود چینی فروشان

مسعود چینی فروشان

درمانگر اختلالات روانی
 • دارای مدرک دکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس دانشگاه پیام نور واحد ری
 • مشاور مرکز مشاوره شرکت نفت
 • مشاور کلینیک کودک و خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
 • مشاور کلینیک بهسا
 • مشاور مرکز سهی‌اندیش
 • مشاور مرکز مشاوره صالح
 • مشاور مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان
 • مشاور روان‌شناختی دبیرستان سبحان
 • مدرس کارگاه‌های دوره‌ای «مدیریت استرس»، مرکز کنترل ترافیک، شهرداری تهران
 • مدرس کارگاه‌های «بهداشت روانی در فضای مجازی»، مدارس شهر تهران
 • مدرس کارگاه تخصصی «مصاحبه تشخیصی» برای کارآموزان روان‌شناسی. مرکز مشاوره صنعت نفت
 • مدرس کارگاه‌های مدیریت استرس، دانشگاه اصفهان
 • مدرس کارگاه‌های مدیریت استرس، دبیرستان‌های شهر تهران
 • مترجم کتاب «مداخله و طرح‌های درمانی برای افسردگی و اختلالات اضطرابی»؛ لیهی. ر، هالند. ا، مک­جین. ل. به همراه مهدی اکبری، انتشارات ارجمند.
 • مترجم کتاب «درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر»؛ دوگاس٫ م و روبیچاود. م. به همراه مهدی اکبری، انتشارات ارجمند.
 • مترجم کتاب «درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی»؛ هوفمان، ا. و اتو، م. انتشارات ارجمند.
 • برگزیده «نوزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی» در سال ۹۱ برای کتاب «درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی»
 • مؤلف چندین مقاله ISI، علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی