درباره ما

مرکز خدمات مشاوره ای بیدار به مدیرمسئولی دکتر محمود گلزاری در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است. این مرکز با در اختیار داشتن دوازده روان شناس متخصص و مجرب که در طول هفته در مرکز حضور دارند و در اختیار داشتن بزرگترین بانک روان سنجی و همراهی یک روان سنج مجرب در این بخش و سابقه طولانی در مشاوره های فردی و سازمانی اکنون یکی از پرترددترین مراکز خدمات مشاوره ای در کشور است.


مجوز:

دارای پروانه از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به شماره ۳۰۱م