روان سنجی

آزمون ابزاری برای بدست آوردن نمونه ای از رفتار است. کاربرد آزمون ها چنان در مدارس، کلینیک ها، صنایع و سازمان های دولتی کشورهای غربی گسترش یافته است که مشکل بتوان فردی را یافت که صدها آزمون برای او اجرا نشده باشد. آزمون ها برای نیل به هدف های گوناگون طرح ریزی شده اند:

  • مشخص شدن اختلالات و مشکلات روانی
  • ارزشیابی
  • طبقه بندی
  • استخدام

بخش روانسنجی مرکز خدمات مشاوره ای بیدار برای افزایش دقت و اعتبار آزمون ها، کارشناسان روان سنجی را به خدمت گرفته است. این بخش، بیش از ۵۰ آزمون استانداردشده را با استفاده از یک نرم افزار منحصربه فرد بنابه تقاضا مورد استفاده قرار می دهد.

ساعت کار این بخش همه روزه به جز پنج شنبه ها و تعطیلات رسمی از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر است.