پنج شنبه, ۷ اسفند۱۳۹۹

۱- رزرو در این سامانه به معنای رزرو قطعی نمی باشد. پس از تماس با شما رزرو ثبت و قطعی خواهد شد.
۲- مبلغ پرداختی برای رزرو از حق ویزیت شما کسر خواهد شد.
۳- برای جلوگیری از بروز مشکلات در روز و ساعت جلسه مشاوره، حداقل ۱۰ روز قبل نسبت به رزرو اقدام نمایید.
۴- در صورت لغو رزرو از سمت شما، مبلغ پرداختی مسترد نخواهد شد.
۵- در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد مشاوران و مسائل مرتبط حتما قبل از رزرو با مسئولین مرکز مشورت کنید.

 

پذیرش شرایط و ورود