کتابخانه : روانشناسی مرضی کودک
  اختلالات روانی کودکان
کتاب حاضر در 15 فصل سعی دارد به مطالعه علمی رفتار آدمی دست زند. در این کتاب رفتار کودک بر اساس اصول یادگیری و شناخت و درمان اختلالات رفتاری کودکان و همچنین تاکید روی یافته های آزمایشگاهی مطالعه می شود.از این کتاب دانشجویان رشته های روان شناسی ، مددکاری اجتماعی ، آموزش کودکان استثنایی ، روان پزشکی کودکان و حتی والدین و مربیان نیز می توانند استفاده کنند.
  اختلالات زبان و گفتار در کودکان
این کتاب ، نوعی راهنما است که طی 9 فصل ، مجموعه اطلاعاتی را در مورد فراگیری زبان و یا اکتساب گفتار طبیعی ، علل کندی رشد و انحراف و نابهنجاریها ، در اختیار خوانندگان قرار می دهد. همچنین ، اطلاعات مفیدی نیز درباره اینکه « چه زمانی » و در صورت لزوم « به چه شخصی » برای تشخیص و درمان رجوع شود ، ارایه شده است.

  درخت کوچولو (کودکان دارای مشکلات جسمانی )
داستان « درخت کوچولو » از معدود داستان هایی است که در قالب قصه ، سعی دارد به مشکلات روحی و جسمی کودکان توجه کند. نویسنده این کتاب سعی کرده است تا برخی اقدام های درمانی ، مثل معاینه، جراحی، باندپیچی و شکسته بندی و... را به گونه ای ظریف و نمادین توصیف کند و به تصویر بکشد، تا جایی که در پایان داستان ، بهبودی درخت کوچک نشان داده می شود تا به کودک بیاموزد که در چنین مواقعی جای امید و بهبودی هست.


  بهروز در رختخواب خیس(شب ادراری)
کتاب حاضر دومین کتاب از مجموعه آموزش های بهداشت روانی است که به موضوع شب ادراری کودکان اختصاص دارد. در این کتاب نویسنده طی داستانی روان شناختی به تحلیل مشکلات کودکان مبتلا به شب ادراری ، نحوه درمان و کنترل این موضوع پرداخته است.
  لکنت زبان
کتاب حاضر با هدف کمک به درمان این عارضه سعی دارد با بررسی جدیدترین یافته ها و نظریات 7 تن از اساتید صاحب نام و با تجربه دانشگاههای آمریکا ، در قالب هفت فصل به سوالات والدین ، معلمان و تمامی کسانی که لکنت دوران خردسالی مورد توجه اشان است ، پاسخ دهد.


  رنج بی پایان شهرام ( بیماری صرع کودکان )
کتاب حاضر به یکی از بیماریهای بغرنج کودکان می پردازد که با توجه به پایین بودن نرخ شیوع آن از اهمیت روان شناختی بسزایی برخوردار است. در این داستان ضمن اشاره به دلایل بروز صرع در کودکان، به مشکلات والدین و کودکان مصروع و همچنین نحوه کنار آمدن والدین با مشکل فرزند و شیوه های کنترل آن پرداخته شده است.

  سارای لجباز (لجبازی کودکان)
کتاب حاضر در قالب داستانی تحلیلی به بررسی مساله لجبازی کودکان می پردازد. این کتاب نخستین اثر از مجموعه داستان های آموزشی به والدین است که در زمینه مسایل بهداشت روانی به رشته تحریر در آمده است.
  عقب ماندگی ذهنی
این اثر ، حاصل تحقیقات و بررسی های هفت تن از صاحب نظران و محققان برجسته « انجمن آمریکایی عقب ماندگی ذهنی » است که با دقتی وصف ناپذیر سعی دارد نگرشی جدید در فهم عقب ماندگان ذهنی ایجاد کند. به همین دلیل ، خواندن کتاب حاضر برای تمامی کسانی که دست اندر کار تعلیم و تربیت چنین افرادی هستند و یا به گونه ای به ویژگی های آنان علاقمند هستند مفید است.

  مقابله با لکنت
سرگذتش دانشمندی که خود دچار لکنت بود


  کودکان استثنایی (زمینه تعلیم و تربیت ویژه)
کتاب حاضر با تشریح مفاهیم تاریخی تعلیم و تربیت درباره افراد معلول شروع می شود و با بحث درباره اصول فلسفی بهنجارسازی و نگرش های اجتماعی در باب افراد معلول به پایان می رسد. بنابراین بین این دو طیف، هشت فصل قرار گرفته است که هر یک به طبقه ای از « تعلیم و تربیت ویژه » اختصاص یافته است. خواندن این کتاب برای تمامی دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، مسولان بهداشتی، والدین و... نه تنها لازم که ضروری است.
  دردسر هوش پرهام ( انتظار والدین از هوش کودکان )
کتاب حاضر یکی از سری کتاب های آموزشی بهداشت روان است که با به نمایش گزاردن ساده زوایایی از رشد و تحول کودکان برای والدین، مربیان ، مشاوران و دانشجویان رشته های مربوط به کودکان، انتظار آنان را از هوش کودکان تحلیل می کند. این داستان مانند دیگر مسایل تربیتی کودکان ، به این نکته آموزشی اشاره دارد که باید در تربیت و بهداشت روانی کودکان به مشکلات روانی به مثابه مشکلات جسمانی ، جدی نگریسته شود و امکان استفاده از کمک متخصصان امر فراهم آید.

  رویکردی شناختی به مشکلات یادگیری کودکان
به طور کل ، اثر حاضر در 7 فصل به عمده ترین مسایل مربوط یادگیری کودکان پرداخته است. موضوع کتاب حاضر بیشتر به دوره ای مربوط است که یادگیری به صورت رسمی و در یک نهاد رسمی مانند مدرسه شروع می شود. اثر حاضر برای معلمان ، مربیان و متخصصانی که به کار آموزش توانبخشی و درمان کودکان دارای مشکلات یادگیری مشغول هستند ، کتابی بسیار سودمند و کاربردی است.