کتابخانه : آموزش و پرورش

  پرورش انگیزه در دانش آموزان
نویسندگان: باربارامک کومبز- جیمز پاپ ** مترجم: دکتر صغری ابراهیمی قوام ** ناشر: رشد ** سال انتشار: چاپ سوم – پاییز 1388 ** شابک: 2-21-7537-964 ** قطع: رقعی ** تعداد صفحات: 144 صفحه **
  تحول تعلیم وتربیت در اسلام و ایران
دکتر علی محمد الماسی در این کتاب خود ، تاریخ تحول تعلیم و تربیت را در ایران ، قبل و بعد از اسلام ، دوره های اسلامی ، تمدن های همسایه ایران و سرزمین های اسلامی را به طور اختصاصی مورد بررسی قرار داده است و در 16 فصل به آنها می پردازد.

  تاریخ آموزش وپرورش ایران
از ایران باستان تا 1380
  توضیح دادن(فعالیت های آموزشی 2)
اثر حاضر یکی از مجموعه کتاب هایی است که در زمینه مهارت های کنترل کلاس داری برای معلمان انتشار یافته است. نویسنده این اثر خود را برای کارورزان تدریس ، دانشجو – معلمان ، مدرسان دانشگاهها و مدارس عالی ، هماهنگ کننده های آموزش ضمن خدمت در مقطع ابتدایی ، معلمان مشاور ، سر گروهها و مربیان مدارس و ... سودمند و مناسب می داند.


  سؤال کردن (فعالیت های آموزشی 1)
کتاب حاضر یکی از مجموعه کتاب های مهارت های کلاس داری است که به عنوان راهنما و الگو، سوال های مختلف معلمان را به روشنی توضیح می دهد و تمرین های عملی متعددی را برای آنان فراهم می کند. این اقدامات هم به معلمان باتجربه و هم به کارآموزان امر تدریس و مشاوره امکان می دهد که مهارت های سوال کردن را در خود و همکارانشان پرورش دهند.

  مدارس بدون شکست
کتاب حاضر یکی از کتاب های جذاب و تحلیلی است که با دیدی نقادانه به نقاط ضعف برنامه های آموزشی در مدارس می پردازد این کتاب با طرح عناوینی از قبیل: مشکل شکست، تحمیل مدرسه، ارتباطات، آموزش و پرورش متکی بر اطلاعات عمومی و محفوظات، جلوگیری و پیشگیری از شکست، اجرای برنامه های جدید،تشکیل جلسه های کلاسی و... ، به گونه ای بدیع و سوال انگیز بر پایه های آموزش سنتی در مدارس ضربه وارد می کند و با ارایه راهکارهای بسیار جالب، بنیادی را فراهم می آورد تا بتوانیم مدارس را بر اساس نیاز فرزندان بنا کنیم نه اینکه با طرح تعدادی دستورالعل خشک و ناکارآمد به اداره آنها ادامه دهیم.

  هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی
کتاب حاضر که با الهام گرفتن از نظریه طبقه بندی هدف های آموزشی بلوم نگاشته شده است، اثری مفید و سودمند برای تمامی دانشجویان، آموزگاران، دبیران، دانشگاهیان و پژوهشگران است. امتیاز اثر حاضر علاوه بر موجز و رسا بودن مطالب آن، استفاده به جا از مثال ها، جداول و مباحث متناسب با موضوع است.

  آموزش و پرورش تطبیقی
این کتاب که دو جلد در یک مجلد است مشتمل بر مطالبی درباره مبانی و اصول آموزش و پرورش تطبیقی و بررسی فعالیت های آموزشی دیگر کشورهای جهان است . در این کتاب ، طی 5 فصل عواملی را که در ساخت نظام های آموزشی نقش دارند ، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه
دیدگاههای عنوان شده در سراسر کتاب به دنبال آن است که در زمینه پرورش گستره وسیع توانایی های دانش آموزان ، پیشنهادهایی عملی و موثر ارایه دهد تا این دانش آموزان نیز بتوانند از برنامه مدارس عادی بهره ببرند . معلمان با افزودن همه یا بعضی از راهبردهای تشریح شده در این کتاب ، رویکردشان را در ارتباط با کودکان ، وسیع تر و انطباق پذیرتر خواهند ساخت.

  مشق بدون اشک
از محاسن این کتاب ارایه دستورالعمل ها، طرح ها و برنامه های کاربردی است که با ضمیمه کردن برنامه های روزانه، هفتگی و... بر اعتبار آن افزوده شده است.به طور کل با توجه به بررسی همه جانبه مسایل آموزشی و تربیتی در مدارس ، کتاب حاضر اثر کاربردی و مفید برای تمامی کسانی که به نوعی با آموزش و پرورش و یا برنامه های آموزشی که در آن تکلیف درسی به دانش آموزان ابتدایی داده می شود، خواهد بود.

  آموزش روان شناسی ورزشی
راهنمای عملی برای درک مفاهیم اساسی روان¬شناسی ورزشی
  آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پیشرفته (دو جلد)
جلد اول این کتاب از شش بخش تشکیل شده است که بخش اول آن تحت عنوان کلیات و مبانی نظری آموزش ریاضی برای معلمان دوره های اول تا پنجم ابتدایی و دانشجویان در نظر گرفته شده است و بخش های دوم ( آموزش اعداد ) ، سوم ( آموزش جمع ) ، چهارم ( آموزش تفریق ) ، پنجم ( آموزش ضرب ) ، و ششم ( آموزش تقسیم ) با هدف آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی نگاشته شده است.جلد دوم به بحث آموزش کسرهای متعارفی ، کسر های اعشاری ، کندوکاو موقعیت ها و جهت ها ، اندازه گیری طول ، آموزش هندسه ، آشنایی با وزن و حجم و زمان می پردازد . این کتاب طی 8 بخش ، سایر مفاهیم ریاضی را در پایه ابتدایی آموزش می دهد.

  کودک و مدرسه
کتاب حاضر با بررسی حالات و رفتار کودکان اعم از عقب افتادگی ها، لاغری، چاقی، کوتاهی ، بیماریهای حاد روانی و جسمانی، معلولیت ها و.... به شناخت و آگاهی معلمان و والدین از کودکان وسعت بخشیده و به آنان در امر تربیت کودک یاری می رساتد. به طور کل اثر حاضر مجموعه ای غنی درباره رفتار کودک در محیط های مختلف بویژه در مدرسه است که قابل استفاده برای تمامی مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت می باشد.

  قصه گویی
چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکلات زندگی بهره ببریم
  هنرقصه گویی خلاق
کتاب حاضر با تحلیل قصه ها، افسانه ها و اسطوره های رایج، راهها و فنون قصه گویی و بیان خلاقانه آن را توضیح می دهد. کتاب حاضر قابل استفاده برای تمامی معلمان، مربیان، کتابداران، روان شناسان و پدران و مادران ایرانی می باشد.

  آموزش و پرورش تطبیقی
کتاب حاضر با هدف اریه اطلاعات ، جستجوی علت ها و عوامل تاریخی و بهبود بخشیدن به وضع آموزش و پرورش را با هدف اصلاح ، در 5 دوره توصیف کرده است.

  بحث و یادگیری در گروه (از سری کتاب های فعالیت های آموزشی 3 )
کتاب حاضر ، رویکردها و راهبردهایی را در زمینه به کارگیری همکاری گروهی در چارچوب برنامه های آموزشی کشور مطرح می کند. این موارد بر مبنای پژوهش و کار گسترده با معلمان مقطع ابتدایی قرار گرفته است. نویسنده اثر حاضر با توضیح 25 فعالیت ، در پی آن است که شیوه عمل معلم را در کلاس تغییر دهد.
  روان شناسی برای آموزش
اثر حاضر در 14 فصل تنظیم شده است و به بحث انگیزش ، نظریه یادگیری ، رشد ، خلاقیت و هوش ، یادگیری اجتماعی ، تغییر دادن رفتار ، انضباط و ارزشیابی پرداخته است. به گونه ای که در هر یک از زمینه های ذکر شده ، اطلاعات لازم را ارائه کرده و کاربردهای عملی آن اطلاعات را مورد بحث قرار داده است.

  روشهای مطالعه
کتاب حاضر دارای 7 بخش است که در آن 7 روش خواندن معرفی می شود. علاوه بر این روش ها ، کتاب دارای هفت فصل مکمل است. این فصل ها عبارتند از : 1- دیگر جنبه های روش مطالعه 2- غلبه بر موانع درست مطالعه کردن 3- برنامه ریزی برای مطالعه 4- امتحانات 5- تهیه مقالات تحقیقی 6- افزایش واژگان و 7- پیشنهادهای مربوط به کاربرد روش های مختلف مطالعه درباره علوم مختلف. به طور کل اثر حاضر در درجه اول، به دانشجویان دانشگاه ، دانش آموزان سال های آخر دبیرستان و سایر کسانی که مطالعه بخش عمده ای از وقتشان را در بر می گیرد، بیشترین فایده را می رساند.
  سازمان و اداره امور مدارس
کتاب حاضر با هدف توانا ساختن مدیران آموزشی، طی شش فصل سعی دارد کلیاتی درباره مفاهیم ، اصول و شاخصه های اصلی هر سازمان بویژه سازمان آموزش و پرورش (فصل اول)، کلیاتی درباره مدیریت و بویژه مدیریت در آموزش و پرورش (فصل دوم)، کلیاتی درباره سازمان و تشکیلات اداری وزارت آموزش و پرورش (فصل سوم)، کلیاتی درباره سازمان مدارس در ایران(فصل چهارم)، درجه بندی مدارس و وظایف عمده بعضی از کارکنان(فصل پنجم)، و کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزش و پرورش و مکاتبات اداری(فصل ششم)، ارایه دهد. این کتاب که به سفارش اداره کل تربیت معلم و تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است از جمله کتابهایی است که بر اسناد علمی و تحقیقات معتبر استوار شده است.

  شرایط یادگیری و نظریه آموزشی
به طور کل ، اثر حاضر در 15 فصل به موضوعاتی از قبیل : یادگیری تداعی، انواع یادگیری مهارت های ذهنی، طراحی آموزش برای یادگیری، انتخاب رسانه برای آموزش و ... می پردازد که هر یک به نوبه خود می تواند مخاطبان وسیعی را در بر گیرد. اما کتاب حاضر بیش از همه می تواند به دانشجویانی که برای حرفه «آموزش» آماده می شوند و یا روان شناسانی که از امور عملی آموزش و یادگیری بهره می گیرند ، کمک کند.
  طبقه بندی هدفهای پرورشی
- کتاب حاضر به گونه ای طراحی شده است که تقریبا برای تمامی کسانی که در رشته های روان شناسی ، علوم تربیتی ، مشاوره و... تحصیل کرده اند و به نوعی با آموزش سر و کار دارند ، مورد استفاده است.

  قصه گویی (اهمیت و راه و رسم آن)
به طور کل کتاب حاضر به گونه ای موجز و فنی و با زبانی عامه فهم خواننده را آماده قصه گویی می کند و به وی کمک می نماید تا استعدادهای خود را از قوه به فعل در آورد. این اثر که به جرات می توان گفت از جمله کتاب های پر جاذبه مصطفی رحماندوست، شاعر محبوب کودکان است، به عنوان یکی از منابع درسی دانشجویان مراکز تربیت معلم مورد استفاده قرار می گیرد که به صورتی فشرده درباره ادبیات کودک و نوجوانان اطلاعات مفیدی را در اختیار مربیان فرهنگی، کتابخانه ها، کتابداران، مربیان امور تربیتی، گردانندگان و مربیان کودکستان ها و والدین می گذارد.
  کار گروهی در مدرسه
کتاب حاضر با توجه ترجمه خوب و مثال ها و نمودارهای متناسب با موضوع و همچنین داشتن دو ضمیمه ، « تحلیل نقش» و « خصوصیات یک رهبر خوب» ، کتابی مناسب برای تمامی معلمان و افراد دیگری که به نحوی در آموزش دانش آموزان سهیم هستند، محسوب می شود. به نظر می رسد با توجه به کاربرد بیشتر کارگروهی نسبت به کار انفرادی و همچنین مقرون به صرفه بودن چنین فعالیت هایی استفاده از کتاب حاضر برای تمامی دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت موثر و مفید باشد.